www.aqfarm.com

www.aqfarm.com

 

 

UPDATE EVERY WEEK

หน้าหลัก ชนิดปลาทะเล ชนิดสัตว์ทะเล ประกาัรัง สิ่งมีชีวิตแปลกๆ
ท้องทะเล การอนุรักษ์ การเลี้ยงปลาทะเล การจัดตู้ปลาทะเล การดูแลตู้ปลาทะเล
คุณภาพนํ้า ห้องทดลอง การทำฟาร์มเพาะเลี้ยง อาหารปลา มาตรฐาน
สินค้า บริการ อุปกรณ์และเครื่องมือ เวปบอร์ด ติดต่อเรา
 
MAIN PAGE
TYPE OF SEAFISH
TYPE OF SEA ANIMAL
CORAL
SPECIAL SEA ANIMAL
SEA VIEW
CONSERVE
SMALL AQUARIUM
SETUP AQUARIUM
MAINTENANCE AQUARIUM
WATER QULITY
LAB TEST
AQUARIUM FARM
FOOD FOR SEAFISH
STANDARD WATER
PRODUCT
SERVICE
EQUIPMENT&TOOLS
WEBBOARD
CONTRACT US

ico_orange4 ข่าว ico_orange3

komchatluek
dalinew
bangkok new
matichon
manager
thairat

ico_orange2 โืทรทัศน์ ico_orange1

TV 3
TV 5
TV 7
TV 9
TV 11
TV ITV

ค้นหา ค้นหา ค้นหา

ฟังเพลงออนไลน์ ดูรอบหนัง
ฟังเพลงออนไลน์
ฟังเพลงออนไลน์
ฟังเพลงออนไลน์
ฟังเพลงออนไลน์
ฟังเพลงออนไลน์
ฟังเพลงออนไลน์
ฟังเพลงออนไลน์ ท่องเที่ยว ฟังเพลงออนไลน์
ฟังเพลงออนไลน์ ข้อมูลท่องเที่ยว
ฟังเพลงออนไลน์ สายการบิน
ฟังเพลงออนไลน์ จองโรงแรม
 
 
 
 
 

WELCOME TO AQUARIUM OF

UNDER-SEA FARM(THAILAND) CO.,LTD.

ขั้นตอนในการเริ่มติดตั้งตู้และระบบในการเลี้ยงปลาทะเล
ขั้นที่ 1 การเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ (ขั้นตอนสำคัญสำหรับคนที่ไม่ต้องการให้ตู้แตก)
ทำความสะอาดตู้ ด้วยน้ำเปล่าและฟองน้ำหรือผ้าเท่านั้น ห้ามใช้สบู่ ผงซักฟอกหรือสารเคมีอื่นๆ เช็คขาตั้งและพื้นว่าแข็งแรงและระนาบดีพอที่จะรับน้ำหนักทั้งหมดของตู้ได้ (ควรคำนวณความจุของน้ำและหน้ำหนักหินที่จะใส่ในตู้) วางตู้ในสถานที่ที่ต้องการตั้ง และติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมด (ฟิลเตอร์ หัวเป่า สกิมเมอร์ ฯลฯ) เติมน้ำเปล่าให้เต็ม เพื่อเช็คระดับการวางของตู้ว่าอยู่ในแนวระนาบดีพอหรือยัง และเช็คตามรอยต่อของตู้ว่ามีน้ำซึมออกมาหรือไม่
ทดสอบตู้โดยการเปิดอุปกรณ์ทั้งหมด เป็นโดยรันระบบไว้ประมาณ 24-48 ชั่วโมง เช็ครอยรั่วซึม และอุปกรณ์ทั้งหมดว่าทำงานเป็นปกติดีหรือไม่ เมื่อทำการเช็คเสร็จแล้วในขั้นนี้ให้ถอดปลั๊กอุปกรณ์ทั้งหมด ก่อนจะปล่อยน้ำออกจากตู้
ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมน้ำ
-ใช้น้ำทะเล พยามยามเก็บไว้ในที่ที่ไม่โดนแดด หรือใช้ผ้าคลุมไว้
-ใช้น้ำเกลือผสม ผสมตามอัตราส่วนที่ข้างถุง แล้วเปิดหัวเป่าทิ้งไว้ซักสองถึงสามวัน
ขั้นตอนที่ 3 การเตรียมระบบ
เติมน้ำที่เตรียมไว้ลงในตู้ปลา เปิดระบบอุปกรณ์ทั้งหมด
ขั้นตอนที่ 4 การเตรียมหินเป็น
ควรเลือกใช้หินเป็นที่บำบัดมาแล้ว และเป็นหินเป็นที่ค่อนข้างสมบูรณ์ หากใช้หินเป็นที่ยังไม่ได้บำบัดควรนำไปบำบัดก่อน (โดยการเป่าออกซิเจนทิ้งไว้ซักวันสองวัน) ไม่ควรนำมาใสลงไปในตู้ทันที
ขั้นตอนที่ 5 การลงหินเป็น
ควรวางแผนในการจัดตู้ก่อนซื้อหินเป็นว่าต้องการจัดในลักษณะใด และเลือกซื้อหินเป็นให้เหมาะกับความต้องการ เช่น หากต้องการจัดในลักษณะที่เป็นช่อง หรือถ้ำ ควรคำนึงถึงหินที่เป็นฐานอยู่ด้านล่างควรเลือกที่มั่นคงแข็งแรง ไม่ผุ หรือถล่มง่าย เพราะจะมีผลกับการกระแทกตู้ในภายหลัง ปิดระบบอุปกรณ์ทั้งหมด และ ตักน้ำในตู้ออกครึ่งหนึ่ง แยกไว้ต่างหาก ใส่หินเป็นลงในตู้จัดเรียง ตามความพอใจเมื่อเสร็จแล้วเช็คความมั่นคงของโครงสร้าง นำน้ำที่แยกไว้กลับมาเติมให้ได้ระดับเดิม และเปิดระบบและอุปกรณ์ทั้งหมดอีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 6 การรอระบบเซทตัว (สำคัญมาก)
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญและขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำและหินเป็นที่เลือกใช้ ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาระหว่าง 3-8 อาทิตย์
เติมแบคทีเรียหรือกุ้งตายลงไปในตู้ จากนั้นเช็คค่าน้ำทุกอาทิตย์และตรวจดูค่าต่างหรือความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะ ammonia, nitrite และ nitrate.
รอจนกระทั่งระบบเซทตัวเองให้สมบูรณ์ เช็คค่าน้ำให้เป็นปกติมากที่สุดก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป ขั้นตอนนี้ไม่ควรเปลี่ยนน้ำในตู้ และไม่ควรเปิดไฟเพราะจะทำให้เกิดตะไคร่ได้ง่าย
ขั้นตอนที่ 7 ศึกษาและวางแผนการเลือกสิ่งมีชีวิต
ควรหาข้อมูลและศึกษาในระหว่างที่รอระบบเซทตัว (เพื่อกันไม่ให้ฟุ้งซ่านและใจร้อน) และ ควรคำนึงถึง ความพร้อมของผู้เลี้ยง เวลาในการดูแล และความพร้อมของตู้ เพราะตู้ปลาทะเลมีลักษณะปลีกย่อยแตกต่างกันออกไปมากระหว่างสิ่งมีชีวิตทั้งหมด และควรทำความเข้าใจถึงความยากง่าย และอายุของระบบในตู้และความชำนาญของผู้เลี้ยงก่อนที่จะเลือกซื้อ และสำหรับสิ่งมีชีวิตที่ละเอียดอ่อนต่อการดูแล ระบบควรเสถียรมากกว่าหกเดือนขึ้นไป
ขั้นตอนที่ 8 การลงทรายเป็นและเศษปะการัง
ปิดระบบและอุปกรณ์ ทุกอย่าง ตักน้ำในตู้ออกมาแยกครึ่งหนึ่ง จากนั้นลงทรายเป็นและเศษปะการัง (ไม่ควรลงย้ายหินเป็นขึ้นมาวางบนทรายเพราะสิ่งมีชีวิตบางอย่างจะขุดทรายและทำให้หินถล่มได้) เมื่อลงทรายและปะการังได้ระดับดีแล้ว นำน้ำ ที่แยกไว้กลับมาเติมลงในตู้โดยใช้ถ้วยหรือท่อพีวีซีรองเพื่อกันทรายฟุ้งกระจาย เติมน้ำให้ได้ในระดับเดิม และเปิดระบบอีกครั้ง รอจนกระทั่งทรายตกตะกอนและน้ำใสดีแล้ว เช็คค่าน้ำต่างๆ ให้เป็นปกติ เช็คระบบไฟ และ อุณภูมิ
ขั้นตอนที่ 9 การลงปลาหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
เช็คระบบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดผิดพลาด และค่าน้ำรวมไปถึงอุณภูมิ ความเค็ม ฯลฯ อยู่ในระดับที่ปกติ เลือกปลาหรือสิ่งมีชีวิตที่ดูแลง่าย ซักสองหรือสามชนิด เพื่อเช็คระบบในตู้ และให้แน่ใจว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นสามารถอยู่ได้สองถึงสามอาทิตย์โดยไม่มีสิ่งใดผิดปกติก่อนจะลงสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นต่อไป
ขั้นตอนที่ 10 การดูแลและรักษาสิ่งมีชีวิตในตู้
หมั่นดูแล เอาใจใส่ และสังเกตสิ่งมีชีวิตต่างๆในตู้ว่ามีสิ่งใดผิดปกติหรือไม่ ศึกษาหาความรู้ในด้านอื่นๆ เช็คระบบน้ำ และบำรุงรักษาเครื่องมืออยู่เสมอ เพราะตู้ทะเลเป็นระบบปิด ต้องการการดูแลเอาใจใส่เพื่อสุขภาพของสิ่งมีชีวิตอยู่มาก

   
     
     
     

 

 

 

 

LINK PAGE

WEB1 WEB2 WEB3 WEB4 WEB5 WEB6
WEB1 WEB2 WEB3 WEB4 WEB5 WEB6
WEB1 WEB2 WEB3 WEB4 WEB5 WEB6

 

 

 

 

 

 

COPYRIGHT (C) UNDER-SEA FARM (THAILAND) CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED
TEL : 0-6688-0707 e-mail : webmaster@aqfarm.com