แสงสว่าง
เรื่องระบบแสงไฟนั้นหากตู้ทะเลของคุณมีแผนที่จะเลี้ยงเฉพาะปลาอย่างเดียว แต่ใช้ปะการังเทียมประดับตู้ ควรใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์สีแสงอาทิตย์เทียม คู่กับหลอดไฟสีม่วง จะทำให้ตู้ดูสวยงาม แต่หากคุณจะเลี้ยงพวกปะการังก้นตู้ด้วยล่ะก็ ควรใช้ไฟที่มีความสว่างสูงกว่าหลอดนีออนซ์ธรรมดา เพราะปะการังบางชนิดจะต้องใช้ไฟที่แรงในการสังเคราะห์แสง (ดูรายละเอียดที่หน้า อุปกรณ์ที่จำเป็นฯ)

อุณหภูมิ
เรื่องอุณหภูมิของน้ำในตู้ ปกติควรอยู่ที่ไม่เกิน31องศาเซลเซียส ในกรณีที่เลี้ยงปลาอย่างเดียว แต่หากคุณจะเลี้ยงปะการังก้นตู้ด้วยแล้วล่ะก็ ควรจะใช้เครื่องทำความเย็น หรือติดแอร์ในห้อง ทำให้น้ำในตู้มีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 25-27 องศาเซลเซียส และไม่ควรตั้งตู้ให้โดนแดด เพราะแสงแดดมีพลังงานความร้อนสูง อาจทำให้อุณหภูมิของน้ำเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ซึ่งมีผลเสียต่อปลาและปะการังทั้งสิ้น
ความเค็มของน้ำทะเล
ค่าความเค็มของน้ำทะเลที่เราจะนำมาใช้เลี้ยงปลานั้นควรมีความเค็มอยู่ที่35ppt แต่การวัดค่าความเค็มทำได้ยาก ค่าความเค็มของน้ำทะเลจึงนิยมบอกเป็นความหนาแน่นสัมพัทธ์ ซึ่งค่าความหนาแน่นของน้ำเรียกว่าค่าSpecific gravity ซึ่งค่าความหนาแน่นของน้ำจะมีความสัมพันธ์กับค่าความเค็ม กล่าวคือยิ่งน้ำเค็มเท่าไหร่ความหนาแน่นของน้ำก็จะมีมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งค่าความหนาแน่นของน้ำทะเลควรจะอยู่ในช่วง 1.20-1.25 เครื่องมือวัดความหนาแน่นของน้ำทั่วไปจะมี2แบบคือ แบบกระเปาะแก้วลอยดิ่งอยู่ในน้ำ ซึ่งระดับที่ลอยตัวอยู่จะเป็นตัวบอกค่าความหนาแน่น อีกแบบหนึ่งคือแบบกล่องพลาสติกใส ด้านในมีเข็มชี้วัดค่าความหนาแน่นของน้ำทะเลในตู้ โดยวางเครื่องมือวัดให้ขนานกับผิวน้ำ ไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง ระดับความกดดันจะเป็นตัวดันเข็มให้ชี้ไปยังค่าที่ถูกต้อง
Ammonia คืออะไร
แอมโมเนียเป็นสารที่เกิดจากการย่อยสลายของโปรตีนในน้ำ กล่าวคือของเสียที่ปลาถ่ายออกมาจะถูกย่อยสลายเป็นแอมโมเนียและแตกตัวผสมอยู่ในน้ำ ซึ่งแอมโมเนียเป็นพิษต่อปลาและปะการัง เพราะหากมีปริมาณแอมโมเนียในน้ำมาก ก็คือน้ำเน่านั่นเอง แอมโมเนียจะถูกกำจัดได้โดยแบคทีเรียชนิดแรกคือ Nitrosomas จะย่อยสลายแอมโมเนียให้เป็นไนไตรท์ซึ่งมีพิษน้อยกว่า

Nitrite คืออะไร
ไนไตรท์คือผลลัพธ์ที่ได้จากการย่อยสลายแอมโมเนียของแบคทีเรียชนิดแรก ซึ่งไนไตรท์จะมีพิษน้อยกว่าแอมโมเนียแต่หากมีไนไตรท์เป็นปริมาณมากๆก็จะส่งผลร้ายต่อปลาและปะการังอย่างแน่นอน ไนไตรท์สามารถกำจัดได้ โดยแบคทีเรียที่ชื่อ Nitrobacter ซึ่งจะย่อยสลายไนไตรท์ให้เป็นไนเตรทกระบวนการย่อยสลายของเสียทั้ง2ชนิดข้างต้นรวมกันเรียกว่ากระบวนการ Nitrification ซึ่งจะย่อยสลายแอมโมเนียเป็นไนไตรท์ และไนไตรท์เป็นไนเตรท
ปกติแล้วจะมีชุดอุปกรณ์สำหรับทดสอบค่า แอมโมเนีย และ ไนไตรท์ ในน้ำ อย่างไรก็ตามค่าที่วัดได้ ควรจะวัดได้ 0 หรือต่ำกว่า0.3 กล่าวคือพยายามให้ค่าใกล้เคียง 0ให้มากที่สุด เพราะหากยิ่งค่านี้มีสูงเท่าใดก็เท่ากับว่ามีของเสียในน้ำมากเท่านั้น ซึ่งแน่นอนว่าเป็นผลเสียมากกว่าผลดี ปกติแบคทีเรียจะมีอยู่ในน้ำกล่าวคือ เกิดเองได้ แต่เดือนแรกที่ตั้งระบบใหม่ๆควรใส่จุลินทรีย์น้ำลงไปทุกสัปดาห์ เพื่อให้ไปอาศัยตามซอกหิน ทราย และปะการัง เพื่อให้พร้อมที่จะคอยย่อยสลายของเสียในตู้นั่นเอง

หน้าถัดไป
www.aqfarm.com

www.aqfarm.com

 
A

สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล

AQUARIUM FISH&ANIMAL

วิธีเลี้ยงปลาทะเล

INSTALLATION&SETUP

ผลิตภัณฑ

PRODUCT

บริการ

SERVICE

บทความน่าสนใจ

E-BOOK

รูปภาพ

PICTURE

ส่งออก

SHIPPING

แฟรนไชส์

FRANCHISE

ติดต่อเรา

CONTRACT US

 

สิ่งที่ควรรู้ก่อนเลี้ยงปลาทะเล

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPYRIGHT (C) UNDER-SEA FARM (THAILAND) ALL RIGHT RESERVED
TEL : 08-6688-0707 e-mail : webmaster@aqfarm.com