ขายปลาการ์ตูน จากการเพาะพันธุ์

CLOWNFISH FROM BREADER

Ocellaris Clownfish - Amphiprion ocellaris

 1. ส้ม - ขาว (1") = 80 บาท
 2. ส้ม - ขาว (1.2-1.7") = 130 บาท
 3. ส้ม - ขาว (พ่อแม่พันธุ์) = 390 บาท
บริการส่ง ปลาการ์ตูน จากการเพาะพันธุ์ ทั่วประเทศ และทั่วโลก
www.aqfarm.com

www.aqfarm.com

 
A

สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล

AQUARIUM FISH&ANIMAL

วิธีเลี้ยงปลาทะเล

INSTALLATION&SETUP

ผลิตภัณฑ์

PRODUCT

บริการ

SERVICE

บทความน่าสนใจ

E-BOOK

รูปภาพ

PICTURE

ส่งออก

SHIPPING

แฟรนไชส์

FRANCHISE

ติดต่อเรา

CONTRACT US

 

ผลิตภัณฑ์

PRODUCT

 

 

 

 

 

 

 

Percula Clownfish - Amphiprion Percula

 1. เพอร์คูล่า (1") = 95 บาท
 2. เพอร์คูล่า (1.2-1.7") = 150 บาท
 3. เพอร์คูล่า (พ่อแม่พันธุ์) = 880 บาท

 

 

 

 

 

Saddleback Clownfish - Amphiprion polymnus

 1. อานม้า (1") = 125 บาท
 2. อานม้า (1.2-1.7") = 170 บาท
 3. อานม้า(พ่อแม่พันธุ์) = 480 บาท

 

 

 

 

 

 

 

Clark's clownfish (Amphiprion clarkii)

 1. ลายปล้อง (1") = 135 บาท
 2. ลายปล้อง (1.2-1.7") = 190 บาท
 3. ลายปล้อง (พ่อแม่พันธุ์) = 490 บาท

 

 

 

 

 

 

Tomato Clownfish - Amphiprion frenatus

 1. มะเขือเทศ (1") = 230 บาท
 2. มะเขือเทศ (1.2-1.7") = 390 บาท
 3. มะเขือเทศ (พ่อแม่พันธุ์) = 1,380 บาท

 

 

 

 

Maroon Clownfish ( gold stripe) - Premnas biaculeatus

 1. การ์ตูนทอง (1") = 380 บาท
 2. การ์ตูนทอง (1.2-1.7") = 590 บาท
 3. การ์ตูนทอง (พ่อแม่พันธุ์) = 1,950 บาท

Maroon Clownfish (white stripe) - Premnas biaculeatus

 1. การ์ตูนแดง (1") = 330 บาท
 2. การ์ตูนแดง (1.2-1.7") = 530 บาท
 3. การ์ตูนแดง (พ่อแม่พันธุ์) = 1,550 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ุ์Black & White Percula Clownfish (Amphiprion ocellaris var)

 1. การ์ตูนดำ (1") = 590 บาท
 2. การ์ตูนดำ (1.2-1.7") = 1,250 บาท
 3. การ์ตูนดำ (พ่อแม่พันธุ์) = 4,830 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

COPYRIGHT (C) UNDER-SEA FARM (THAILAND) ALL RIGHT RESERVED
TEL : 08-6688-0707 e-mail : webmaster@aqfarm.com